سه‌شنبه 30 فروردین‌ماه سال 1384 ساعت 08:22 ق.ظ
بدنبال انتشار اخباری مبنی بر ایراد برخی اتهامات به مدیرعامل شرکت دخانیات منتشر شد
بررسی اسناد در جریان است ؛ هزینه 3.535.620.000 ریالی دکوراسیون بخش مدیریت شرکت دخانیات
حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از هزینه 4 میلیارد تومانی شرکت دخانیات ایران برای ساختمان مرکزی اش در خیابان وزرا خبر داد. پیشتر نیز یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار "مهر" درباره اتهام هزینه 350 میلیون تومانی مدیر عامل شرکت دخانیات برای تغییر دکوراسیون دفتر کارش ، گفته بود : کل خرید انجام شده برای دکوراسیون بخش مدیریت شرکت دخانیات 3.535.620.000 ریال است که اسناد این خرید در حال حاضر تحت بررسی است .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری "مهر" ، بخشی از هزینه های صورت گرفته به شرح زیر است :
 
فروشنده : شرکت .....
خریدار : شرکت محترم دخانیات ایران
تاریخ : 83.10.2

فاکتور کلی

1- میز اداری مدیریتی مدل Zeus و دراور 3 کشویی و Return   یک عدد  000/000/80           
2- نیم ست مبلمان چرم -مدل Giotto شامل دوعدد یکنفره،3 نفره، میز وسط و 2 میز کنار  به مبلغ 000/000/119    
3- آباژور رومیزی     2 عدد                                              000/000/18
4- کابینت - Giotto مدل                                                  000/000/49
5- کابینت -Giotto مدل                                                   000/000/50
6- کابینت  -Zeus مدل                                                    000/000/52
7- میز اداری مدیریتی و میز کامپیوتر - Giotto مدل   2 عدد               000/000/96 
8- صندلی مدیریتی نوبوک - Giotto  مدل                               000/000/13
9- ست کامل 10 تکه Accessory شامل:
- پد
- زیرسیگاری
- پاکت بازکن
- جاموبایلی
- جاقلمی
- جای پاکت نامه
- جای کاغذ
- چراغ مطالعه رومیزی
- جالباسی
- سطل زباله
- جمعا به مبلغ                                                         000/000/43
10- ویترین سه تکه                                                    000/000/81
11- میز مدیریتی - LeAl  مدل                                       000/500/96
12- صندلی مدیریت - LeAl  مدل                                    000/000/24
13- صندلی میهمان - LeAl مدل  2 عدد                                 000/000/24
14- سطل زباله - LeAl  مدل                                         000/000/4
15- میزاداری مدیریتی مدل Zeus  و دراور 3 کشویی                000/000/55
16- نیم ست مبلمان چرم سرمه ای مدل LeAl شامل: - کاناپه 3 نفره، 2 عدد یکنفره، میز وسط و 2 میز کنار  000/000/140
17- میز اداری مدیریتی Full Mobili مدل Soke هفت عدد   000/200/39       
18- میز کامپیوتر Full Mobili مدل Soke هفت عدد        000/500/17
19- دراور 4 کشویی Full Mobili مدل Soke هفت عدد   000/000/21
20- کابینت Full Mobili مدل Soke  دو عدد     000/000/28
جمع                                                                    000/200/050/1
تخفیف ویژه مدیریت                                                  000/040/210

مبلغ قابل پرداخت فاکتور 609/1383                             000/160/840

فاکتور 732/1383

1- کابینت  Giotto مدل                000/000/44
2- میز کنفرانس 10 نفره  Zeus  مدل                000/000/74
3- میز کنفرانس 8 نفره  Zeus  مدل                  000/000/45
4- صندلی میهمان نوبوک Zeus مدل 20 عدد              000/000/180
5- میز کنفرانس 10 نفره  Giotto مدل               000/000/54                    
6- صندلی میهمان نوبوک Giotto مدل  10 عدد              000/000/80
7- پدل Zeus   مدل   2 عدد                                000/000/9
8- کتابخانه Zeus  مدل         2 عدد                           000/000/116
9- میزاداری مدیریتی Giotto (میز مکمل نیم دایره)  000/000/72
10- دراور 3 کشویی Giotto  مدل                     000/500/11
11- صندلی مدیریتی چرم Giotto  مدل                000/000/15
12- صندلی میهمان چرم  Giotto  مدل    4 عدد          000/000/46
13- ست کامل 9 تکه  Accessory شامل:
- پد
- پاکت بازکن
- جاموبایلی
- جاقلمی
- جای پاکت نامه
- جای کاغذ
- چراغ مطالعه رومیزی
- جالباسی
- سطل زباله                                                           
- 2 عدد جمعا به مبلغ                                             000/000/82
14- میز کامپیوتر  LeAl  مدل                          000/000/49

مبلغ قابل پرداخت فاکتور 732/1383               000/500/877

فاکتور 772/1383

1- میز کنفرانس 8 نفره  Full Mobili  مدل Status رنگ ML یک عدد    000/000/21          
2- صندلی میهمان  6 عدد                                      000/000/18
3- میز اداری مدیریتی Full Mobili مدل Soke  ابعاد 90*200  پنج عدد          000/000/30   
4- میز کامپیوتر Full Mobili مدل Soke   پنج عدد           000/500/12
5- دراور 4 کشویی Full Mobili ،مدل Soke    پنج عدد     000/000/15
6- میز مکمل Soke  مدل   3عدد                             000/000/9
7- میز مدیریتی Full Mobili  مدل  Status رنگ ML    یک عدد   000/500/19                            
8- میز کامپیوتر (همراه دراور 3 کشویی)            000/500/11
9- صندلی مدیریتی                                         000/500/5
10- صندلی مدیریتی ست  Accessory شامل:
- پد
- جای کاغذ
- پاکت بازکن
- جای کارت
- جا قلمی رومیزی
- سطل زباله
 جمعا به مبلغ                                               000/000/9
11- کابینت Full Mobili مدل Status رنگ Ml یک عدد               000/800/18     
12- کابینتFull Mobili مدل Soke رنگ Ml یک عدد                  000/000/14
13- صندلی مدیریتی    5 عدد                                   000/000/15
14- صندلی مدیریتی       4 عدد                                000/000/12
15- صندلی میهمان       4 عدد                                  000/000/12
16- میز کنار            5 عدد                                    000/500/8
17- شیشه 6 میلی برنز لب لول براق به شرح زیر:
- 100*174 دو عدد
- 60*135 دو عدد
- 70*12 یکعدد
- 70*70 دوعدد
- 100*154 یکعدد   
  شیشه الگودار
- 5/73 مربع 2 عدد
- 5/43* 5/104 یک عدد
جمعا : 000/940

مبلغ قابل پرداخت فاکتور 772/1383                000/740/223

فاکتور 882/1383

1- کتابخانه اداری  Full Mobili مدل Soke رنگ Ml دو عدد        000/000/20
2- صندلی مدیریتی نوبوک Giotto مدل                         000/000/13
3- صندلی میهمان نوبوک Giotto  مدل  2 عدد                        000/000/16
4- ست مبلمان 5 نفره چرم و 3 میز Zeus  مدل               000/000/139

مبلغ قابل پرداخت فاکتور 882/1383                          000/000/188

فاکتور 883/1383

- جاقلمی
- زیرسیگاری
- پاکت بازکن   
- جا کارتی
- جای کاغذی
- سطل زباله
جمعا :000/650/12

مبلغ قابل پرداخت فاکتور 883/1383                        000/650/12

فاکتور 894/1383

1- صندلی میهمان نوبوک Gotto   مدل  5 عدد                  000/000/40
2- جا لباسی Gotto  مدل                                         000/500/8
3- آباژور رومیزی  Zeus  مدل  2 عدد                            000/000/24                                              

جمع فاکتور 894/1383                                       000/500/32

فاکتور 904/1383

1- صندلی اداری مدیریتی (چرخدار)   5 عدد                     000/500/12
2- صندلی اداری میهمان 4 عدد                                        000/600/16
3- صندلی اداری میهمان    2 عدد                                     000/500/4
4- صندلی اداری میهمان      2 عدد                                   000/300/5
5- ست مبلمان 5 نفره زرشکی                                 000/500/45
6- میز پرسنلی Full Mobili  مدل Status رنگ ML یک عدد 000/500/19
 7- ست 2 تایی میز (میز وسط و میز کنار) Full Mobili  مدل  Status رنگ ML یک عدد             000/500/7
   
جمع فاکتور 904/1383                                       000/900/113

فاکتور 919/1383

1- ست مبلمان 5 نفره چرم و 3 میز Zeus  مدل            000/000/139
2- ست مبلمان 5 نفره پارچه و 3 میز Zeus  مدل          000/000/128
3- میز کنار مبل مدل Soke  رنگ ML  هشت عدد                  000/600/13
4- میز کنار مبل مدل Soke  رنگ ML  سه عدد                000/600/6

جمع  فاکتور 919/1383                          000/200/287

فاکتور 929/1383

1- صندلی اداری میهمان    4 عدد                                     000/400/29
2- صندلی اداری میهمان    4 عدد                                     000/970/23

جمع فاکتور 929/1383                                       000/370/53

فاکتور 985/1383

1- میز Z 230  دراور Y 42501  Gk.Pc شش عدد       000/000/330
2- میز Z 230  دراور Y 42501  Gk.Pc و Return         یک عدد 000/000/80                   
3- پد
- سطل زباله
- جای کارتی
- جا قلمی   
- پاکت بازکن
- جا سیگاری
- جا سیگاری
- چراغ ایستاده
- پد
- جا سیگاری
- پاکت بازکن
- جا کارتی
جمع : 000/850/23 
4- جا قلمی 
- جا کاغذی
- سطل
- چراغ ایستاده
- جا لباسی
7 عدد جمعا : 000/650/223  
5- کابینت 4 درب تمام چرم                                           000/000/57
6- کابینت 6 درب چرم و شیشه                                      000/000/79
7- کابینت 4 درب چرم و شیشه  2 عدد                                    000/000/60
8- میز کنفرانس Full Mobili  مدل Novi  رنگ ML    یک عدد 000/500/75                                               
9- کابینت بلند 6 درب چوب و شیشه Full Mobili  مدل Soke  رنگ ML    یک عدد               000/200/15
10- کابینت بلند 10 درب Full Mobili  مدل Statuse  رنگ ML    یک عدد                          000/000/31
11- جای کیبورد                                                        000/900/1

جمع فاکتور 985/1383                                               000/100/909

جمع کل خرید از فروشگاه                                       000/620/535/3

مبلع پرداخت شده به فروشگاه                                 000/000/840

الباقی قابل پرداخت                                                  000/620/695/2

منبع                                 www.mehrnews.com
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo